Skip to main content

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ”LOYALTY CARD”

DEFINICIJE:

Loyalty Card (dalje u tekstu: Kartica): je Kartica u vlasništvu izdavaoca koja služi Korisnicima za prikupljanje bodova(kockica) po izvršenoj kupovini, te na osnovu koje se ostvaruju prava i obaveze navedene u ovim Opštim uslovima poslovanja.

Izdavalac: SOLIDEX d.o.o., Esada Karađozovića 1, Sarajevo, IB: 4200255730006: “Prodajno mjesto”: Svijet Kockica LEGO® Store Sarajevo, Alta Shopping Centar, ulica Bulevar Franca Lehara 2, Sarajevo, IB: 4200255730014.

Korisnik: svaka punoljetna osoba koja ispuni pristupnicu na Prodajnom mjestu te preuzme Karticu.

Opšte odredbe:

Kartica je u vlasništvu izdavaoca. Ovim opštim uslovima poslovanja izdavalac određuje prava i obaveze pri korištenju kartice. Ovi opšti uslovi obavezujući su za izdavaoca i za svakog korisnika kartice. Kartica se izdaje besplatno, preuzima se na prodajnom mjestu te se aktivira prvom kupovinom. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva.

Popunjavanjem i potpisom pristupnice, te preuzimanjem kartice korisnik prihvata ove opšte uslove poslovanja.

Prikupljanje nagradnih bodova:

Kartica služi za prikupljanje bodova(kockica) te se aktivira prvom kupovinom u radnji. Kartica nije prenosiva, te ne predstavlja sredstvo plaćanja. Prilikom plaćanja za svakih potrošenih 10 KM Korisnik ostvaruje pravo na 1 bod(kockicu).Svaki prikupljeni bod(kockica) ima vrijednost 0,5 KM. Popust se može iskoristiti nakon skupljenih 100 bodova(kockica). 

Prikupljeni bodovi(kockice) se zbrajaju. Kupcu se iz sistema očitava broj skupljenih bodova(kockica). Loyalty bodovi(kockice) se mogu iskoristiti i na snižene artikle, te se mogu kombinovati sa akcijama poput poklona uz kupovinu. Karticu je potrebno pokazati prije zaključenja računa na blagajni na Prodajnom mjestu Izdavaoca ili je dovoljno reći samo broj kartice kako bi se evidentirala kupovina, odnosno ostvarilo pravo na bodove(kockice). Naknadni unos bodova(kockica) nije moguć. Bodovi (kockice) se ne mogu zamijeniti za novac. 

Zaštita ličnih podataka:

Svrha prikupljanja, obrade i prosljeđivanja ličnih podataka Korisnika je isključivo mogućavanje pogodnosti koje korisniku pruža gore navedeni Loyalty program, te u marketinške svrhe za slanje informacija o prikupljenim bodovima (kockica) i pogodnostima. Korisnik Kartice prihvata da ga Izdavalac obavještava o promotivnim aktivnostima i pogodnostima za vrijeme važenja kartice. Lični podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, te se ne razmjenjuju sa drugim korisnicima. Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka opozivom svoje izjave o saglasnosti i vraćanjem kartice izdavaocu. U tom slučaju prestaje biti Korisnikom kartice i ne može više koristiti predviđene pogodnosti.

Izmjene Opštih uslova poslovanja:

Izdavalac zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ukine pojedinačnu Karticu, povuče Kartice iz opticaja, te da promijeni ili u potpunosti ukine elemente Loyalty programa ili cijeli program bez prethodne najave. Sve izmjene i dopune opštih uslova poslovanja izdavalac će objaviti na internet stranici www.svijetkockica.ba. Pravila Loyalty programa su objavljena na www.svijetkockica.ba

Završne odredbe:

Korisnik ima pravo da u svako doba pismenim putem otkaže korištenje kartice, uz povrat kartice. Otkaz vrijedi od trenutka kada izdavalac primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu. Popunjavanjem pristupnice korisnik pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da neće zloupotrebljavati Karticu. U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obavezan nestanak kartice prijaviti pisanim putem na e-mail: [email protected]; [email protected] ili na adresu Solidex d.o.o., Esada Karađozovića 1, 71000 Sarajevo. Popunjavanjem pristupnice Korisnik bezuslovno prihvata Opšte uslove poslovanja.  

Zamjenska kartica:

Nakon primitka obavijesti o ukradenoj/nestaloj Kartici izdavalac će provjeriti bodovno (kockica) stanje, te blokirati serijski broj prijavljene kartice. Korisniku će u roku od 30 dana biti napravljena nova kartica i na nju prebačeni bodovi (kockice) utvrđeni na dan prijave. Ukoliko je kartica zloupotrebljena i bodovi(kockice) iskorišteni prije primitka pisane obavijesti Izdavalac ne odgovara za izgubljene bodove(kockice) i oni se ne mogu vratiti korisniku. Novu karticu korisnik će preuzeti na Prodajnom mjestu u roku od 30 dana od predaje zahtjeva, a po primljenoj obavijesti (e-mailom/telefonom) da je kartica gotova i spremna za preuzimanje.

Datum: 04.10.2019