Bori se protiv zlog prašumskog Garmadona na mostu u prašumi!

Pripremi se za epski konačni obračun majstora Wua i zlog Garmadona na mostu u prašumi! Odbij napade Garmadonova mača za 4 ruke Wuovim štapom. Napadni Kaijevim katanama i pomozi Wuu. Zatvori Garmadona u kavez i zatim potraži kostur sa tajnom kartom u špilji!

Za uzrast: 7 – 14

Broj kockica: 312